רשימת פרסומים
     
הגדרות חיפוש
סיווג פרסום:
משרד מפרסם:
אגף מפרסם:
מחלקה מפרסמת:
סוג פרסום:
סטטוס פרסום:
פרסומים אשר נוספו או עודכנו:
הכל שבוע אחרון
היום חודש אחרון
מילות חיפוש (אלפאנומרי):
 

ברוכים הבאים למערכת פרסומי משרד המשפטים.

האתר הינו שירות חדש לאזרח המאפשר לחפש ולצפות בפרסומים של יחידות משרד המשפטים.
בשלב ראשון יעלו לאתר פרסומי הכונס הרשמי על הליכי פשיטות רגל ופירוק חברות
בהמשך יורחב האתר לפרסומים נוספים מיחידות נוספות של משרד המשפטים.

   
לתשומת ליבך, הפעולות המבוצעות על ידך באתר נשמרות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות לאזרח.